"Två
bildade
kvinnor
&
en skola"

Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse
Start Stiftelsen Historik Stipendiater Kontakt Personuppgiftspolicy

 

 

Stiftelsen      
 

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att förvalta de tillgångar som stiftelsen erhållit genom testamenten av filosofie doktorn Anna Ahlström och ämnesläraren Ellen Terserus.

Stiftelsen ger bidrag till förutvarande lärare i Ahlströmska skolan i Stockholm, som avgått före skolans kommunalisering, och till ensamma ogifta damer, däri inbegripna även ensamma änkor och frånskilda kvinnor eller äldre äkta makar, som är i behov av understöd samt bosatta inom Hedvig Eleonora församling i Stockholm eller på annat sätt knutna till denna församling

Sedan ovan angivna ändamål har tillgodosetts, kan stiftelsen använda återstoden av den årliga avkastningen till stipendier till kvinnliga doktorander och kvinnliga filosofie doktorer vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Stockholms universitet.

 

Bidrag till behövande i Hedvig Eleonora församling eller på annat sätt knutna till denna församling.

Ansökan
Ansökan om bidrag till behövande görs på den särskilda ansökningsblanketten:

Ansökningsblankett i pdf-format kan laddas ner här.

Blanketten insänds till:
”Fondansökan”, Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse, Spökslottet, Drottninggatan 116, 113 60 Stockholm.

Ansökningsblanketter kan också hämtas på Östermalms stadsdelsförvaltning (receptionen), Karlavägen 104, plan 6.

Stipendium till doktorander/filosofie doktorer

Ansökan
Utlysning av stipendierna sker vanligen i mitten av mars. För ansökningshandlingar och instruktioner, sök på:
Stockholms universitets webbplats (www.su.se).

Universitetet bereder ansökningarna och ger förslag på stipendiater. Stiftelsens styrelse tar därefter ställning till förslaget och publicerar besluten på denna webbplats, normalt i januari.

 
 

Stiftelsens styrelse

Ordinarie:

Professor Gunnel Engwall (ordf.)

Jur. kand. Björn Börjesson

Socionom Margareta Stiernspetz

Professor Karin Helander

Professor Mats Widgren

Suppleanter:

Journalisten Suzanne Axell

Professor Jan Löwstedt

Diakon Margareta Högdahl

Professor Anders Cullhed

Professor Annika Ullman

 

 

 

Anna Ahlströms Diplom
Anna Ahlströms disputationsdiplom från juni 1899