"Två
bildade
kvinnor
&
en skola"

Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse
Start Stiftelsen Historik Stipendiater Kontakt Personuppgiftspolicy

 

 

Stipendiater      
 

Stiftelsen ger stipendier till kvinnor som forskar vid Stockholms universitets humanistiska resp. samhällsvetenskapliga fakultet.

 

 

 

2024Humanistiska fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.


Nytillträdande innehavare av stipendier för filosofie doktorer:

Elin Bengtsson, genusvetenskap, med projektplan gällande BDSM i nordisk samtidslitteratur.
(inspektor: professor Kristina Fjelkestam)

Cecilia Dilworth, slaviska språk, med projektplan gällande The Boundaries of Culpability: Victim and Perpetrator in Dostoevsky.
(inspektor: professor Susanna Witt)

Anna Finozzi, italiensk litteratur, med projektplan gällande The language of resistance: Silence, gaps, and retelling in Italian postcolonial children´s fiction.
(inspektor: professor Cecilia Schwartz)

Joy Kibarabara, journalistik, med projektplan gällande Constructive Elections: Lessons from Sweden´s P4-Kalmar & Denmark´s TV FYN Coverage of the 2022 General Elections.
(inspektor: professor Anna Roosvall)

Sara Pärsson, litteraturvetenskap, med projektplan gällande I farstun till folkhemmet. Litterära bostadsskildringar i svenska tidskrifter under 1930-talet.
(inspektor: professor Elina Druker)

Natalia Volvach, tvåspråkighet, med projektplan gällande Countering Voicelessness: Lived experiences of language among war refugees from Ukraine in Sweden.
(inspektor: professor Niclas Abrahamsson)

Christa Wathen, arkeologi, med projektplan gällande Effects of contamination on the 87Sr/86Sr values of archaeological material and continued research into decontamination methods.
(inspektor: professor Kerstin Lidén) 

Maria Ioana Zirra, engelska, med projektplan gällande Reading for the Pictures: Prismatic Combinations of Literature and Visual Art in Anglophone Little Magazines in the Carribbean 1940 to 1980.
(inspektor: professor Stefan Helgesson)


Följande personer har erhållit 1-årigt forskningsstipendium.

Nytillträdande innehavare av doktorandstipendier:

Emelie Jonsson, osteoarkeologi, med projektplan gällande En osteoarkeologisk studie av spädbarn från Ölands järnålder.
(inspektor: professor Jan Storå) 

 

Nytillträdande innehavare av stipendier för filosofie doktorer:

Carolina Janson, statsvetenskap, med projektplan gällande ’To extract or not to extract natural resources’ – Whose question is to answer.
(inspektor: univ.lektor Niklas Heijl Bremberg)

Ellinor Lidén, teatervetenskap, vid Centrum för barnkulturforskning, med projektplan gällande Ung publik som aktörer i scenkonst.
(inspektor: univ.lektor Margareta Aspán)


Följande personer har erhållit 1-årigt forskningsstipendium.

Nytillträdande innehavare av doktorandstipendier:

Ingela Clausén Gull, psykologi, med projektplan gällande Kognitiva förmågor och fysiska förhållanden i förskolans närmiljö.
(inspektor: professor Maria Larsson)

Clara Plückelmann, psykologi, med projektplan gällande Benchmarking current diversity management strategies – Influence of organizational participative decision making (PDM) on women´s career development.
(inspektor: professor Maria Larsson)
2023Humanistiska fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.


Nytillträdande innehavare av stipendier för filosofie doktorer:

Elin Franzén, etnologi, med projektplan gällande Skriva för hand: Analoga vardagspraktiker i ett digitaliserat samhälle.
(inspektor: professor Barbro Blehr)

Ellen Frödin, litteraturvetenskap, med projektplan gällande Human Nature. Life, Habit and Affect in Gertrude Stein and Djuna Barnes.
(inspektor: professor Elina Druker)

Sofia Roberg, litteraturvetenskap, med projektplan gällande ’Hiersein ist herrlich’. Figurations of Re/dis/enchantment in the Poetry of Rainer Maria Rilke.
(inspektor: professor Axel Englund)

Alice Sundman, engelska, med projektplan gällande Moving Waters: Literary Imaginations of Aquatic Interplaces.
(inspektor: professor Bo Ekelund)

Amanda Thorell, filosofi, med projektplan gällande Medical risk factors and health.
(inspektor: professor Sören Häggqvist)


Nytillträdande innehavare av stipendier för filosofie doktorer:

Susanna Areschoug, barn- och ungdomsvetenskap, med projektplan gällande Därifrån och tillbaka? En uppföljningsstudie om landsbygdens unga.
(inspektor: professor Lucas Gottzén)

Karin Sundström, statsvetenskap, med projektplan gällande
Slack-Picking as Effective Rights Protection: The Cases of Refugee Admission and Climate Adaption.
(inspektor: docent Niklas Heijl Bremberg)


Följande personer har erhållit 1-årigt forskningsstipendium.

Nytillträdande innehavare av doktorandstipendier:

Zeynap Melis Kirgil, sociologi, med projektplan gällande Collective intentionality and prosocial behavior.
(inspektor: docent Andrea Voyer)
2022Humanistiska fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.


Nytillträdande innehavare av stipendier för filosofie doktorer:

Olivia Eriksson, filmvetenskap, med projektplan gällande Cinematic ”Situations”: Curating the Moving Image as Social Event.
(inspektor: professor Marina L. Dahlquist)

Åsa Eriksson, genusvetenskap, med projektplan gällande Det nya genusmotståndet i Sverige och Sydafrika.
(inspektor: professor Lena Gemzöe)

Följande personer har erhållit 1-årigt forskningsstipendium.

Nytillträdande innehavare av doktorandstipendier:

Jenny Nyberg, arkeologi, med projektplan gällande Förgängligheten & Evigheten. Föreställningar, tro och känslor vid hanteringen av de döda i det tidigmoderna Sverige (ca 1500-1800).
(handledare: professor Mats Burström)


Nytillträdande innehavare av stipendier för filosofie doktorer:

Sara Andersson, barn- och ungdomsvetenskap, med projektplan gällande Att röra vid, beröras av och röra sig med böcker. Om barns läsning som frisk- och sjuklighetsfaktor.
(inspektor: professor Mats Börjesson)

Fanny Edenroth Cato, barn- och ungdomsvetenskap, med projektplan gällande Neuropsykiatriska diagnoser utifrån unga vuxnas perspektiv och livslopp: hälsa, identitet och motstånd.
(inspektor: professor Mats Börjesson)

Naima Chahboun, statsvetenskap, med projektplan gällande Slack-Picking as Effective Rights Protection: The Cases of Refugee Admission and Climate Adaptation.
(inspektor: docent Niklas Heijl Bremberg)

Klara Hermansson, kriminologi, med projektplan gällande Sverigedemokraternas emotionella tilltal i kriminalpolitiken.
(inspektor: professor Anders Nilsson)

Matilda Petersson, ekonomisk historia, med projektplan gällande A strive for ocean sustainability – mapping and assessing policy coordination and coherence for effective ocean governance.
(inspektor: professor Magnus Petersson)

Emma Rosengren, internationella relationer, med projektplan gällande Gendering Swedish Disarmament Policy 2000-2021.
(inspektor: professor Magnus Petersson)  2021      
  Humanistiska fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
  Samhällsvetenskapliga fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
 
 

Nytillträdande innehavare av stipendier för filosofie doktorer:

Charlotta Elmgren, engelska, litteraturvetenskaplig inriktning, med projektplan gällande Living and thinking otherwise: Ethics, ontologies and epistemologies of potentiality in Herman Melville´s Moby Dick and Georg Eliot´s Middlemarch.
(inspektor: professor Stefan Helgesson)

Hilda Jakobsson, litteraturvetenskap, med projektplan gällande Omöjliga kärleksrelationer: Kärlek och temporalitet i August Strindbergs sekelskiftesprosa.
(inspektor: professor Elina Druker)

Klara Arvidsson, franska, med projektplan gällande Vuxnas andraspråksinlärning: Vilka faktorer främjar språkinlärningen när man flyttar till ett nytt land?
(inspektor: professor Fanny Forsberg Lundell)

Lisa Svanfeldt-Winter, historia, med projektplan gällande Objektivt sett: Experiment, empiri och debatten om jordens form, ca 1849 - 1890.
 (inspektor: professor Kirsti Niskanen)

Therese Emanuelsson-Paulson, antikens kultur och samhällsliv, med projektplan gällande Lokal användning av polygonala kolonner i grekisk arkitektur – en stilistisk, ekonomisk eller politisk stil?
(inspektor: professor Arja Karivieri)

 

Nytillträdande innehavare av stipendier för filosofie doktorer:

Johanna von Bahr, statsvetenskap, med projektplan gällande A country index on the child´s right to participation.
(inspektor: professor Jonas Tallberg)

Katarina Winter, kriminologi, med projektplan gällande Tillitens måsten: Prioriteringar och samproduktion i digital myndighetskommunikation.
(inspektor: professor Anders Nilsson)

Kristina Petersén Karlsson, psykologi, med projektplan gällande Självbiografiska vardagsminnen: korrekt återgivning och bedömning av minnesprestation hos äldre vuxna.
(inspektor: universitetslektor Fredrik Jönsson)

 
         
  2020      
  Humanistiska fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
  Samhällsvetenskapliga fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
 
 

Nytillträdande innehavare av stipendier för filosofie doktorer:

Marta Andersson, engelska, med projektplan gällande Impoliteness in Digital Communication: Pragmatics of Verbal Behavior in Online Interactions.
(inspektor: professor Maria Kuteeva)

Jasmin Belmar Shagulian,  litteraturvetenskap, med projektplan gällande Ekokritiken i den indianska litteraturen.
(inspektor: professor Ken Benson)

Kristina Bukelskyt?-?epel?, baltiska språk, med projektplan gällande Nominal Compounds in the Lithuanian Dialects.
(inspektor: professor Jenny Larsson)

Gwendolyne Knight Keimpema, historia, med projektplan gällande Before the Witch Trials: Witchcraft as a legal concept in Medieval Scandinavia.
 (inspektor: professor Kurt Villads Jensen)

Elin Lundquist, etnologi, med projektplan gällande Vattenbrist och bevarande i Södra Ölands Odlingslandskap.
(inspektor: professor Lena Gerholm)

 

Nytillträdande innehavare av stipendier för filosofie doktorer:

Ylva Lorentzon, barn- och ungdomsvetenskap, med projektplan gällande Scenkonst på armlängds avstånd. Demokrati och barnsyn i svensk kulturpolitik.
(inspektor: professor Rickard Jonsson)

 
         
  2019      
  Humanistiska fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
  Samhällsvetenskapliga fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
 
 

Nytillträdande innehavare av stipendier för filosofie doktorer:

Nevra Biltekin, historia, med projektplan gällande
Between Transnational Migration and Cultural Diplomacy: Swedish Emigrant Women, Culture and Female Networking 1920s-1990s.
(inspektor: docent Aryo Makko)

Pernilla Hallonsten Halling, lingvistik, med projektplan gällande
Predikativa tantum: En tvärspråklig studie.
(inspektor: professor Bernhard Wälchli)

Kelly Hübben, litteraturvetenskap, med projektplan gällande
’Soedah’ means ’never mind’. Cross-generational memory and trauma, nostalgia and repatriation in colonial and postcolonial Dutch-Indonesian children´s literature.
(inspektor: professor Elina Druker)

Theresia Pettersson, nordiska språk, med projektplan gällande
Hovet som socialt nätverk under äldre nysvensk tid. Variation och förändring i familjerna Vasas och Oxenstiernas skriftspråkbruk.
(inspektor: professor Cecilia Falk)

Sara Callahan, konstvetenskap, med projektplan gällande
Contemporary Muybridge: Technological, Aesthetic and Curatorial Perspectives.
(inspektorer: professor Anna Dahlgren och professor Dan Karlholm)

 

Nytillträdande innehavare av stipendier för filosofie doktorer:

Linnéa Holmberg, barn- och ungdomsvetenskap, med projektplan gällande
Samtid och framtid för frivilliga men pliktfyllda utbildningsinstitutioner – förskolans och fritidshemmets roll i utbildningssystem och samhälle.

(inspektor: professor Mats Börjesson)

 
         
  2018      
  Humanistiska fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
  Samhällsvetenskapliga fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
 
 

Nytillträdande innehavare av stipendier för filosofie doktorer:

Vendela Grundell, konstvetenskap, med projektplan gällande
Seeing differently/seeing difference: Emancipation and aesthetics in photography by the visually impaired.
(inspektor: professor Jeff Werner)

Kristina Stenström, medie- och kommunikationsvetenskap, med projektplan gällande
Spaces of loss and becoming – involuntary childlessness online.
(inspektor: docent Amanda Lagerkvist)

Lydia Wistisen, litteraturvetenskap, med projektplan gällande
Generationsupproret: Ungdomskultur i efterkrigstidens svenska litteratur.
(inspektor: docent Elina Druker)

Hatice Zora, lingvistik, med projektplan gällande
Which came first: Prosody or language?

(inspektor: professor Mattias Heldner)

Nytillträdande innehavare av doktorandstipendier:

Marieke Aalders, arkeologi, med projektplan gällande
Childhood Health in Sweden throughout time:

a Comprehensive Osteoarchaeological Analysis of Health and Disease from Prehistory to Post-Medieval Times.
(inspektor: professor Jan Storå)

 

Nytillträdande innehavare av stipendier för filosofie doktorer:

Johanna Gullberg, socialantropologi, med projektplan gällande
Kampen mot ett delat Sverige – en kvalitativ studie av relationen mellan myndighetsvärlden och civilsamhället i förorten.

(inspektor: professor Erik Olsson)

 
         
  2017      
  Humanistiska fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
  Samhällsvetenskapliga fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
 
 

Nytillträdande innehavare av stipendier för filosofie doktorer:

Gül Bilge Han, engelska, med projektplan gällande
The Aesthetic and Political Networks of World Modernist Poetry.

(inspektor: docent Bo G Ekelund)

Jenny Ask, etnologi, med projektplan gällande
Vad gör ett empatiskt barn? Föräldraskap, flyktingpolitik och omsorgen om andra.

(inspektor: professor Lena Gerholm)

Margaretha Nordquist, historia: medeltida historiografi och ideologi, med projektplan gällande
Genealogi och ursprung: identitetsformering, maktlegitimering och historieskrivning i senmedeltida Norden.

(inspektor: professor Kurt Villads Jensen)

Francesca Di Garbo, lingvistik, med projektplan gällande
Indexation of nominal plurality in Cushitic. A study in intragenealogical and areal topology.

(inspektor: professor Maria Koptjevskaja Tamm)

Nytillträdande innehavare av doktorandstipendier:

Sara Pärsson, litteraturvetenskap, med projektplan gällande
Att skriva hem - hemmet som narrativt rum.
(inspektor: docent Elina Druker)

 

Nytillträdande innehavare av stipendier för filosofie doktorer:

Anna Åkerfeldt, didaktik, med projektplan gällande
Lärande i digitala miljöer - didaktiska möjligheter och konsekvenser med fokus på formativ bedömning.

(inspektor: professor Anne-Li Lindgren)

Ulrika Bennerstedt, pedagogik, med projektplan gällande
Spelutvecklares kreativa arbete: kommunikation, lärande och sambedömning.
(inspektor: professor Jon Ohlsson)

 
         
  2016      
  Humanistiska fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
  Samhällsvetenskapliga fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
 
 

Nytillträdande innehavare av stipendier för filosofie doktorer:

Maria Margareta Österholm, genusvetenskap, med projektplan gällande
Gurleska begär, Sexualitet och femininitet i svenskspråkig litteratur och tecknade serier.
(inspektor: professor Hillevi Ganetz)

Anna Petronella Foultier, toeretisk filosofi, med projektplan gällande
Embodied consciousness and the phenomenology of dance.
(inspektor: professor Staffan Carlshamre)

Natalia Ringblom, slaviska språk, med projektplan gällande
Understanding the mechanisms of language acquisition in billingual children: Evidence from Swedish-Russians narratives. 
(inspektor: professor Nadja Zorikhina Nilsson)

Nytillträdande innehavare av doktorandstipendier:

Cecilia Aare, litteraturvetenskap, med projektplan gällande,
Den empatiska reportern i text och kontext. Ögonvittnespositionen i ett narratologiskt och ett journalistikhistoriskt perspektiv. 
(inspektor: professor Anders Cullhed)

Cecilia Dilworth, ryska, med projektplan gällande, Helvetet i Dostoevskijs "Anteckningar från Döda huset".
(inspektor: professor Anna Ljunggren)

 

Nytillträdande innehavare av stipendier för filosofie doktorer:

Isabel Schoultz, kriminologi, med projektplan gällande
Business as usual. Företags försvarsstrategier vid beskyllningar om brott.

(inspektor: docent Tove Pettersson)

Karin Hansson, datavetenskap, med projektplan gällande
Visualizing patterns of Bias in Networked Publics. 
(inspektor: professor Love Ekenberg)

Matilda Baraibar, ekonomisk historia, med projektplan gällande
Governmental policy space in the era of late capitalism: the soybean complex in the Southern Cone.
(inspektor: docent Yvonne Svanström)

Maria-Therese Gustafsson, statsvetenskap, med projektplan gällande
Land-use Planning as a Solution to Socio-Environmental Conflicts?. 
(inspektor: professor Maritta Soininen)

 

 

 
         
  2015      
  Humanistiska fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
  Samhällsvetenskapliga fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
 
 

Nytillträdande innehavare av stipendier för filosofie doktorer:

Charlotta Palmstierna Einarsson, engelska, litteraturvetenskaplig inriktning,med projektplan gällande
Modernism and kinaestethesia: Sensing the body in the arts.

(inspektor: fil.dr Claudia Egerer)

Elin Malmer, historia, med projektplan gällande
Vapenbröder emellan: officerarnas broderskap och värnpliktsarméns framväxt, ca 1875-1900.

(inspektor: professor Kirsti Niskanen)

Maria Bylin, svenska, med projektplan gällande
Subjektorientering och subjektautonomi hos modala hjälpverb.   
(inspektor: fil dr Gunlög Sundberg)

Eva Aggeklint, Asiens språk o. kulturer med projektplan gällande
Drömmar om Kina? – Svenska fotografiska dokumentationer av Kina under tidigt 1900-tal.  
(inspektor: docent Marja Kaikkonen)

Nytillträdande innehavare av doktorandstipendier:

Klara Arvidsson, franska, med projektplan gällande
Vem lär sig och använder formelstrukturer i ett andraspråk? En studie i sambandet mellan formelstrukturer och personlighetsdrag hos avancerade inlärare av franska.  
(inspektor: docent Fanny Forsberg Lundell)

Ellen Frödin, litteraturvetenskap, med projektplan gällande
Tingen och den modernistiska romanen.
(inspektor: fil dr Elina Druker)

 

Nytillträdande innehavare av stipendier för filosofie doktorer:

Constanza Vera-Larrucea, statsvetenskap, med projektplan gällande
Reconfiguring citizenship. The implications of being a dual citizen for people with immigrant background in Sweden.
(inspektor: professor Maritta Soininen)

Nubia Evertsson, kriminologi, med projektplan gällande
How are international business groups organized and structured in Sweden? An analysis on business groups and their relation to the law. 
(inspektor: professor Janne Flyghed)

 

 

 
         
  2013-2014      
  Humanistiska fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
  Samhällsvetenskapliga fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
 
 

STIPENDIER FÖR FILOSOFIE DOKTORER (Postdok)

Beate Schirrmacher: Tyska - Transmediala gemensamheter mellan musik och våld.
(inspektor: fil.dr Annika Johansson)

Anna Jon-And: Centrum för evolutionär kulturforskning - Språkbyte i Angola: en studie om språköverföring , språkkontakt och språkförändring.
(inspektor: professor Magnus Enquist)

Michelle Göransson: Etnologi - Ätliga och oätliga kroppar: om kulturella konstruktioner av kött.
(inspektor: docent Lars Kaijser).

Sofia Jeppsson: Praktisk filosofi - Möjligheten av moraliskt ansvar och (o)möjligheten att veta vad någon förtjänar.
(inspektor: fil.dr. Björn Eriksson)

Maja Willén: Konstvetenskap - Drömmen om det moderna sekelskiftet: Modernitet och autencitet i relation till förra sekelskiftets bostäder i dagens Sverige.
(inspektor: docent Catharina Nolin)

DOKTORANDSTIPENDIUM

Therese Paulsson: Antikens kultur och samhällsliv - Polygonal columns in ancient Greek architecture.
(inspektor: professor Arja Karivieri)

 

STIPENDIER FÖR FILOSOFIE DOKTORER (Postdok)

Zenia Hellgren: Sociologi - Immigrants´ Perceptions on Integration in two Institutional Frameworks, Sweden and Spain.
(inspektor: professor Barbara Hobson)

Susanna Molander: Mothering men and their consumption.
(inspektor: professor Jacob Östberg)

Sofie Tornhill: Statsvetenskap - Equality Incorporated. Private-public Initiatives for the Empowerment of Women.
(inspektor: professor Maud Eduards)

Emma Strollo: Ekonomisk historia - På jakt efter ett "icke-arbete": modernitet, kön och etnicitet i det avlönade hushållsarbetet.
(inspektor: professor Paulina de los Reyes)

 

Anna Ahlströms stipendium i franska

Sophia Lodén: Har erhållit 1-årigt stipendium.

Kenneth Ohlsson: Har erhållit förlängning med 1 år.

 
         
  2012      
  Humanistiska fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
  Samhällsvetenskapliga fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
 
 

STIPENDIER FÖR FILOSOFIE DOKTORER (Postdok)

Hedvig von Ehrenheim: Antikens kultur och samhälle - Mobility of peoples and mobility of ideas as seen in Early Christian pilgrimage accounts.
(inspektor: professor Arja Karivieri)

Sara Myrberg: Nordiska språk - Svenskans focusaccent.
(inspektor: professor Tomas Riad)

Ingrid Ryberg: Filmvetenskap - Feministisk filmkultur under 1970- och 1980-talen.
(inspektor: professor Anu Koivunen).

DOKTORANDSTIPENDIUM

Sara Gummesson: Osteoarkeologi - Handling Bones; A taphonomic study, tracing human action in Mesolithic material.
(inspektor: docent Jan Storå)

 

STIPENDIER FÖR FILOSOFIE DOKTORER (Postdok)

Maja Lagerqvist: Kulturgeografi - Heritage in times of crisis: cut-backs, prioritization and local consequences. A study of the status, values, uses and management of heritage on the basis of the global economic crisis on Ireland.
(inspektor: professor Mats Widgren)

Johanna Andersson Raeder: Ekonomisk historia - Från fast egendom till lösöre - strategier för ökat ekonomisk handlingsutrymme i senmedeltidens Sverige
(inspektor: professor Johan Söderberg)

 

Anna Ahlströms stipendium i franska

Kenneth Ohlsson: Har erhållit 1-årigt stipendium.

Malin Roitman: Har erhållit förlängning med 1 år.

 
         
  2011      
  Humanistiska fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
  Samhällsvetenskapliga fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
 
 

STIPENDIER FÖR FILOSOFIE DOKTORER (Postdok)

Katarina Carlshamre: Franska - Moderns nya röst - En jämförande studie mellan franska och svenska romaner 2000-2010. 

Stina Hagelqvist: Konstvetenskap - En rätt arkitektur - Den svenska modernismens historisering och kanonisering.

Karin Högström: Etnologi - Rätt sätt och rätt hållning. Att ändra på kroppar, praktiker och attityder.

Eva Kingsepp: Medie- och kommunikationsvetenskap - Främmande minnen i folkhemmet: En studie av utomeuropeisk populärhistoria om Nazityskland, andra världskriget och Förintelsen ur ett svenskt perspektiv.

Carola Liebe-Harkort: Osteoarkeologi - Alvastras befolkning under äldre järnålder - en viktig länk i sökandet efter Alvastras betydelse i historien. 

Sara Van Meerbergen: Nederländska - Lek, parodi, intertextualitet och interaktion. Flamländska postmoderna bilderböcker som semiotiska lekrum.

Ludmila Pöppel: Slaviska språk - Makt i språket: en analys av det semantiska fältet MAKT.

Åsa Warnqvist: Litteraturvetenskap - L.M. Montgomery in Sweden.

 DOKTORANDSTIPENDIER

Anna Westman Kuhmunen: Religionshistoria - Biebmujn bierggi jus la bierggo. Med kött och fisk reder man sig. Måltidens rituella betydelse bland samer på 1600-talet och framåt.

Jasmin Belmar Shagulian: Spanska - La Quintrala: Symbolen, myten och kvinnan i den skönlitterära representationen.

 

STIPENDIER FÖR FILOSOFIE DOKTORER (Postdok)

Eva Louise Hansson: Statsvetenskap - Social conflict, inequalities and political regime change in Southeast Asia.

Marie-Louise Stjerna: Pedagogik - Riskhantering i vardagen: ungdomars liv med födoämnesallergi.

Fia Sundevall: Ekonomisk historia - Där pojkar blev män: kön, medborgarskap och värnplikt.

Anna Ahlströms stipendium i franska

Malin Roitman: Har erhållit 1-årigt stipendium.

Mickaëlle Cedergren: Har erhållit förlängning med 1 år.

 
         
  2010      
  Humanistiska fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
  Samhällsvetenskapliga fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
 
 

STIPENDIER FÖR FILOSOFIE DOKTORER (Postdok)

Tora Lane: Ryska - Att skriva det grundlösa: Platonov och den ryska revolutionen.
(inspektor: professor Anna Ljunggren).

Åsa Mälhammar: Litteraturvetenskap - I idyllens öga. Svensk idylldikt under världskrigens sekel.
(inspektor: professor Anders Cullhed).

Anna Orrghen: Konstvetenskap.

Maria Rosenberg: Franska - Sammansatta ord i svenskan och franskan.
(inspektor: professor Mats Forsgren).

DOKTORANDSTIPENDIUM

Karin Bloom: Italienska - Genus & journalistik i 1800-talets italien.
(inspektor: professor Luminita Beiu-Paladi).

 

STIPENDIUM FÖR FILOSOFIE DOKTORER (Postdok)

Jenny Madestam: Statsvetenskap - Varför blir vissa partiledare och andra inte?
(inspektor: professor Ulrika Mörth).

DOKTORANDSTIPENDIER

Malena Ivarsson: Psykologi - TV-spel - stress och sömn hos unga individer.
(inspektor: universitetslektor Lennart Högman).

Marianne Jakobsson: Psykologi - Beslutsfattande i den yrkesprofessionella sfären.
(inspektor: professor Ola Svensson).

Anna Ahlströms stipendier i franska

Mickaëlle Cedergren: Har erhållit 1-årigt stipendium.

Anna Carlstedt: Har erhållit förlängning med 1 år.

 
         
  2009      
  Humanistiska fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
  Samhällsvetenskapliga fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
 
 

STIPENDIER FÖR FILOSOFIE DOKTORER (Postdok)

Elina Druker: Litteraturvetenskap - Från klassicism till funktionalism - Eva Billow som bildbokskonstnär och grafiker
(inspektor: professor Boel Westin).

Louise Forssell: Tyska - Maskulin kvinnlig litteratur kring Fin de siècle. Manlighetsbilder och reseskildringar hos Franziska zu Reventlow (1871-1918).
(inspektor: professor Elisabeth Wåghall Nivre).

Tove Gerholm: Allmän språkvetenskap - Svenska emblem - en studie av symboliska gesters betydelse, funktion och potentiella variation.
 (inspektor: universitetslektor Christina Hellman).

Malena Janson: Filmvetenskap - Fem myror är fler än fyra elefanter med mera. Politik, pedagogik och estetik för barn i svensk television på 1970-talet.
(inspektor: universitetslektor Bo Florin).

Malin Roitman: Franska - Fem presidentval i Frankrike (1974-2007). Valdebatterna i TV: argumentation och motargumentation.
(inspektor: docent Françoise Suller-Nylander).

DOKTORANDSTIPENDIER

Valérie Landais: Franska - L'idée du Nord dans la littérature de jeunesse suédois et francophone.
(inspektor: docent Maria Walecka-Garbalinska).

Kerstin Lindmark: Allmän språkvetenskap - L2 - inverkan på L1 - en korpusbaserad studie av nybörjaröversättningar med fokus på prepositionskonstruktioner.
(inspektor: universitetslektor Päivi Juvonen).

Alice Pick: Franska

Margareta Regebro: Religionshistoria - Maktens och mytens väsen. Religiösa ideal och legitimering av makt under vikingatiden.
(inspektor: professor Peter Jackson).

Maria Roxberg: Journalistik - Women in charge. De-westernizing editorial managment.
(inspektor: universitetslektor Kristina Wistedt).

 

STIPENDIER FÖR FILOSOFIE DOKTORER (Postdok)

Anna Westberg Broström: Barn -och ungdomsvetenskap - Konstruktionen av barndom och ungdom - exemplet scouterna.
(inspektor: professor Jane Brodin).

Clara Gustafsson: Företagsekonomi - Sonic Branding: A Brand Culture Perspective.
(inspektor: professor Per-Olof Berg).

Ulrica Söderlind: Ekonomisk historia - Lyxkonsumtion i det svenska borgerskapet 1870-1950.
(inspektor: professor Johan Söderberg).

DOKTORANDSTIPENDIER

Kristina Danilov: Arbets- och organisationspsykologi - Rekryterares upplevda effektivitet och attributionsmönster vid lyckad och misslyckad rekrytering.
(inspektor: docent Johnny Hellgren).

Louise Ramsby: Pedagogik - Medvetande i förändring: Sexualitetens betydelse för psyke och perception.
(inspektor: professor Gunnar Karlsson).

Anna Ahlströms stipendium i franska

Anna Carlstedt: Har erhållit 1-årigt stipendium.

 
         
  2008      
  Humanistiska fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
  Samhällsvetenskapliga fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
 
 

STIPENDIER FÖR FILOSOFIE DOKTORER (Postdok)

Ing-Marie Back Danielsson: Arkeologi - Facetter av identiteter, facetter av samhällen. Kropp, identitet och person i den yngre järnåldern.
(inspektor: docent Bo Petré).

Sofia Gustafsson: Historia - Medeltida köpenskap; Svensk och hanseatisk rätt i jämförelse.
(inspektor: professor Göran Dahlbäck).

Renata Ingbrant: Slaviska språk - Maskulinitet i omogenhetens tid.(Samhällsdebatter i Polen 1989-2007).
(inspektor: professor Leonard Neuger).

DOKTORANDSTIPENDIER

Jessica Gustavsson: Medie- och kommunikationsvetenskap - Small Media: Towards democratic communication. An Ethnographical study of the role of Community Media in Urban Slums in Nairobi
(inspektor:Kari Andén-Papadopoulos).

Eunah Kim: Koreas språk och kultur - The Literary World of Shin Kyung Suk
(inspektor: professor Staffan Rosén)

Silvia Melis: Antikens kultur och samhällsliv - An iconological study of the representations of "couples" during Late Antiquity
(inspektor: professor Charlotte Scheffer).

Hanna Nyberg: Religionshistoria.

 

STIPENDIUM FÖR FILOSOFIE DOKTORER (Postdok)

Marie Larsson: Socialantropologi - Local struggles and transnational connections among women in the informal sector
(inspektor: professor Gudrun Dahl)

DOKTORANDSTIPENDIER

Jelena Corovic: Kognitiv psykologi - Prediktion och klassifikation av våldtäktsmän
(inspektor: professor Sven-Åke Christianson).

Susanne Fahlén: Sociologi - Genus och socialpolitik i ett europeiskt perspektiv.
(inspektor: docent Karin Bergmark).

 
         
  2007      
  Humanistiska fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
  Samhällsvetenskapliga fakulteten
Följande personer har erhållit 2-åriga forskningsstipendier.
 
 

STIPENDIER FÖR FILOSOFIE DOKTORER (Postdok)

Therése Andersson: Filmvetenskap - Marie Antoinette möter Carrie Bradshaw - Mode och stil som strategier i sökandet efter identitet
(inspektor: professor Astrid Söderbergh Widding).

Elisabeth Bladh: Franska - Den karibiska litteraturens franska och svenska översättningshistoria
(inspektor: professor Mats Forsgren).

Pia Laskar: Idéhistoria - Föreställningar om romer vid sekelskiftet 1900.
(inspektor: docent Bosse Holmqvist).

Helena Magnusson: Litteraturvetenskap - En riktig bok? Om nybörjarläsning.
(inspektor: professor Boel Westin).

Karin Milles: Nordiska språk - Kön på svenska - den språkliga konstruktionen av ett begreppsfält
(inspektor: professor Staffan Hellberg).

Anna Rosvall: Medie- och kommunikationsvetenskap - "Jorden runt": världen visualiserad. Religion, nation och kön i den journalistiska samtidsförståelsen.
(inspektor: professor Madeleine Kleberg).

Ingeborg Svensson: Etnologi - Landssorg - En studie om den kollektiva sorgens politiska betydelse
(inspektor: professor Lena Gerholm).

DOKTORANDSTIPENDIER

Sofia Jeppsson: Praktisk filosofi - Free will. The inner perspective
(inspektor: professor Ragnar Ohlsson).

Ylva Telldahl: Osteoarkeologi - Paleopathology and Past Husbandry Practices
(inspektor: professor Anders Andrén).

 

STIPENDIER FÖR FILOSOFIE DOKTORER (Postdok)

Sadegheh Moniri: Psykologi.

Alexandra Segerberg: Statsvetenskap - Pöbel, svärm nätverk: Kollektiv handlingsteori och digital politik
(inspektor: professor Bo Lindensjö).

Maria Törnqvist: Sociologi - Mellan frälsning och frigörelse. Kvinnliga missionärer i belgiska Kongo
(inspektor: docent Christofer Edling).

Sara Värlander:Företagsekonomi - Organization and Information Technology: The Interplay of the Physical
(inspektor: professor Thomas Hartman).

DOKTORANDSTIPENDIUM

Marie Gustafsson: Psykologi - Könsstereotypa beskrivningar av ledare i semantiska rymder
(inspektor: professor Henry Montgomery).